Vikingskibet

 NYHEDER


 

Vikingeskibet "Jellingorm" blev bygget i årene 1986 - 1990 af frivillige fra Jelling og omegn.


Projektet var et forsøgsprojekt, der skulle være medvirkende som grundlag for en ny fritidslov. Det var daværende forstander Svend Slipsager fra Brandbjerg Højskole, der stod som initiativtager til dette "samlingsprojekt" for en hel omegn.


Sideløbende med skibets bygning i Jelling blev der arbejdet ihærdigt i alle (daværende) Jelling kommunens landsbyer med delprojekter omkring skibet. Eksempelvis blev der lavet vikingedragter, våben, smykker, årer, mjød - brygning mv.

 

Selvom bygmestrene til skibet hentede inspiration på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, er der ikke tale om en kopi af noget skib. Det er inspireret af elementer fra forskellige skibe, og et af de vigtigste mål med skibet var, at det skulle være dekorativt. Derfor ses skibet også som standard udstyret med både dragehoved, hale og skjolde langs skibssiden.


Skibet er 15 meter langt, 3.12 meter bredt og råsejlet er på 36 kvadratmeter.


Under gunstige forhold kan skibet skyde en fart af 8-9 knob. Der er plads til seks årer på hver side.


Jelling Orm har en flot udsmykning og flotte farver, og to figurer i stævnen der rager fire meter op over vandoverfladen. Udskæringerne i stævnen er med motiv fra Jellingstenen. Flot ser den ud med de smukke skjolde hængende på siden.


Der er plads til en besætning på op til 25 mand / kvinder, og fuld "udrustning" til 16 mand

 

Efter skibets søsættelse i 1990 medvirkede det i en række vikinge - friluftsspil ved Fårup Sø.


Herudover deltog skibet også i 1994 i tre måneder i Estland i forbindelse med filmselskabet Zentropas optagelser til filmen "Den Sidste Viking". Jelling Orm har desuden været kulisse for såvel norsk, som østrigsk og dansk tv i forskellige sammenhænge.


Skibet lå i nogle år for anker udfor Tirsbæk strand i Vejle Fjord. Herfra blev der foretaget en række "togter" rundt om i Danmark. Blandt andet har skibet sejlet Fyn rundt, været på besøg ved Læsø og en række andre danske øer.


Senest deltog skibet i 2003 i Struers vikingemarked ved Limfjorden.

Jellingorm kommer idag ikke længere i saltvand, men sættes dog hver sommer ud i Fårup Sø, hvor det er et yndet udflugtsmål for turister fra ind- og udland på besøg for at se Jellingstenen og de øvrige seværdigheder i Jellingområdet.
Vikingskibet Jelling Orm ligger flot for svej i Fårup Sø.


Når du besøger Fårup Sø kiosk i sommer halvåret kan du se det flotte skib ligger mejstatisk i søen.


Der er også mulighed for at få en sejletur med skibet. se mere på jelling orm´s hjemmeside.